Kilka tygodni temu ktoś mi podesłał informację o owej sekcie, której założenia pragnę przedstawić.

Jak się okazuje odrzucanie Pawła i boskości Jezusa  nie jest niczym nowym. Miało to początek już w I wieku:

 


Ebionici (gr.: ebionaioi, hebr. אביונים, ebjonim, „ubodzy”) – wczesny nurt judeochrześcijański istniejący na ziemiach Izraela oraz jego okolicach od I do V wieku n.e”
Według francuskiego islamologa arabskiego pochodzenia Jeana Alcadera, ebionici – będący herezją judeo-chrześcijańską pierwszych wieków nie uznającą bóstwa Jezusa, ale szanującą go jako proroka – dali początek islamowi.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebionici

 

 

Byli oni gorliwie przestrzegającymi Prawa Mojżeszowego Żydami stąd różnili się z Pawłem głoszącym brak przymusu obrzezki przez pogan.

 

“W świetle źródeł patrystycznych ebionici postrzegali Pawła z Tarsu jako odstępcę od Prawa z powodu potępienia przez niego „judaizujących nauk”, będących przeszkodą w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa, i określania ich jako schizmatyków[“

Podważali przyjęte przez chrześcijaństwo doktryny:

 

Większość Ojców Kościoła zgadza się, że ebionici podważali wiele doktryn ortodoksyjnej chrześcijańskiej chrystologii takich jak preegzystencja, bóstwo, narodziny z dziewicy, odkupieńczą śmierć i fizyczne zmartwychwstanie Jezusa[3]. Ebionici byli zwolennikami unitarianizmu i człowieczeństwa Jezusa jako biologicznego syna Marii i Józefa, który, dzięki cnocie sprawiedliwości, został wybrany przez Boga na mesjańskiego „proroka na podobieństwo Mojżesza” (Pwt 18,14) namaszczonego duchem świętym podczas chrztu

 

“Wg relacji Dziejów Apostolskich Jakub Sprawiedliwy natomiast przewodzi Kościołem Jerozolimskim. I jak wiemy z historii ten Kościół traci z czasem na znaczeniu ustępując Antiochii, Rzymowi i Aleksandrii. Jakub przestrzega Prawa, pozostaje pod Zakonem i prawdopodobnie jego poglądowymi spadkobiercami są ebionici.”

 

Ebionici są właśnie uznawani za taką grupę judaizującą, składającą się z żydowskich uczniów Jezusa, którzy nie chcieli zrezygnować z przestrzegania przepisów Prawa sami i zdaje się, nakładali więcej niż postanowiono na pogan, przyłączających się do nich.

Wiemy za to, że słowo ebionita ma swoje źródło w hebrajskim i znaczy tyle co ubogi.

O ebionitach napisał, że używają jedynie Ewangelii Mateusza, odrzucają pisma Pawła.

Orygenes (185-254) mówi tak o ebionitach:
„…Żydzi wierzący w Jezusa bynajmniej nie odrzucili ojczystego prawa: żyją przecież w całkowitej zgodzie z jego przepisami, a swą nazwę, zgodnie z interpretacją Prawa, zawdzięczają ubóstwu. Ebion bowiem, to nazwa nadana przez Żydów ubogim, Ebionitami zaś nazywa się tych Żydów którzy uznali Jezusa za Mesjasza.”

 

Euzebiusz w swojej „Historii Kościelnej” III;27 pisze
„Innych znowu, których inaczej nie mógł odwieść od wierności Chrystusowi bożemu, zły demon z innej pochwycił
strony i dla siebie zagarnął. Ebionitami słusznie nazwali ich starzy, jako że biedne i poziome były ich zapatrywania na Chrystusa. Uważali Go bowiem za istotę prostą i pospolitą, tylko za człowieka, który dostąpił sprawiedliwości doskonałością życia swojego, a narodził się ze związku Marii z mężczyzną. Za rzecz koniecznie potrzebną uznawali zachowywanie przepisów zakonnych, tak jakby zbawienia dostąpić nie było można przez samą wiarę w Chrystusa i życie do niej zastosowane.

Zachowywali ponadto szabaty i inne zwyczaje żydowskie na równi z drugimi ebionitami, lecz święcili także niedzielę, prawie tak jak my, na pamiątkę zmartwychwstania Zbawicielowego.

 

Ebionici stworzyli własną ewangelię:

 

“Epifaniusz i Hieronim (347-420) wspominają też o ewangelii jaką  mieli się posługiwać ebionici. Nazywają ją ewangelią Hebrajczyków, ale bywa też nazwana Ebionitów.”

 

Jak mawiał Salomon: nie ma nic nowego pod Słońcem.

 

źródła:

podkop.com/2015/03/06/ebionici-ubodzy-zydowscy-wyznawcy-jezusa/

http://www.sztetl.org.pl/pl/term/1811,ebionici/

 

Co jakiś czas nawiedza ten blog człowiek mający w swym awatarze logo ebionitów:

zydowskiznakebionitow

 

 

Jest on wyjątkowo kłótliwym i czasem bardzo niekulturalnym człowiekiem. Jego komentarze zazwyczaj blokuje.

Jak widać ebionici to sekta neożydowska.

Poniżej link:

http://ebionite.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *