Jest to kolejny z puli tematów kontrowersyjnych temat dzielący chrześcijan.

 

Może na wstępie również sobie nakreślmy: jeśli zbawienia nie można stracić, to również nie warto pracować nad swą cielesnością, a to jest droga do piekła.

 

 

Biblijne argumenty nie pozostawiają suchej nitki na teorii  braku utracalności zbawienia.

 

  1. Piotr ostrzega i nakazuje:

Bądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście (jeszcze) w nieświadomości, (15) lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest Ten, który was powołał. (16) Napisane jest bowiem: “Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty!” 1 Piotra

 

Do czego nas namawia Piotr? czy do bezgranicznej łaski? Nie, on namawia nas do stawania się świętymi, do porzucenia dawanych żądz. Ba, mówi to w czasie przeszłym. W tamtych czasach chrześcijaninem był ten, kto już nie kieruje się sferą pożądliwości. Już nie. Piotr jedyni ostrzega: nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami.

 

2. Paweł motywuje do wytrwałości:

 

” Dlatego też i my, otoczeni tak wielkim zastępem świadków, zrzuciwszy z siebie wszystko, co krępuje swobodę ruchów, a zwłaszcza obciążający nas grzech, biegnijmy wytrwale do czekającej nas walki. (2) Spoglądajmy na Jezusa, który wprowadził nas na drogę wiary i przewodzi na niej aż do końca, który wolał raczej przyjąć krzyż aniżeli ofiarowaną Mu radość, nie lękał się niesławy i zasiadł na tronie po prawicy Boga. (3) Rozważcie, że On tak wiele wycierpiał od zbuntowanych przeciwko Niemu grzeszników, abyście nie osłabli i nie upadli na duchu” Hebrajczyków 12

 

Kolejny raz, kolejny apostoł mówi nam, abyśmy porzucili grzech. Motywuje nas niczym trener lekkoatletyki do wytrwałego biegu.

Wytrwałość – cierpliwie, uparte dążenie do czegoś, niezrażanie się łatwo trudnościami. Nadzieja pomaga iść naprzód,”

 

Jeśli nie ma wytrwałości, trwania, jest zaprzestanie biegu, a tym samym nie osiągnięcie mety.

 

3. Informacja od samego Boga:

 

11 Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz,
by nikt twego wieńca nie zabrał!
12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę
i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.” Apokalipsa 3

 

 

Ktoś może Ci zabrać wieniec zwycięstwa. Trzymaj, bo jeśli puścisz, to już tego nie będziesz miał.

Zwycięża tylko ten, kto wytrwa. czy widzieliście kiedyś Adama Małysza, który nie wytrwał w konkursie skoków, zaprzestał skakać i wygrał? Bo ja nie.

 

4. Rzymian

 

“Zważaj więc na dobroć i surowość Boga: wobec upadłych Bóg kieruje się surowością, wobec ciebie zaś dobrocią. Jeśli nie wytrwasz w dobroci, wówczas i ty będziesz wycięty.”11

5

„(27) Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.”
Trudno w tej wypowiedzi Apostoła Pawła dopatrzeć się tolerancji dla grzechu, a wręcz przeciwnie. Słowa te ewidentnie rozbijają w pył nauczanie pt. „raz zbawiony na zawsze zbawiony”.

6

W innym liście skierowanym do Filipian (rodz.2.) Apostoł Paweł napisał:

„(12) Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.”

Sprawujcie, pielęgnujcie, otaczajcie opieką, troszczcie się czyli bądźcie tym zajęci i krzątajcie wokół tego. Cóż to innego może oznaczać jak nie wysiłek? A po co się wysilać kiedy mam to samo nie wysilając się?
Dlatego te słowa są dowodem na to, że wysiłek z naszej strony jest konieczny do zbawienia i jest on składową procesu uświęcenia, „bez którego nikt nie ujrzy Pana” (Hebr.12.14.).

 

I znów mowa o wytrwałości i…wycięciu.

 

Jest natomiast wers mogący być argumentem za nieutracalnością zbawienia:

 

Mój Ojciec, który Mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać [ich] z ręki mojego Ojca. Jana

 

Mowa jest o owcach czyli o nas, dzieciach Bożych. Tylko jest jedno ale… Owcą Jezusa jesteś tylko wtedy, kiedy trafiłeś w jego ręce i odszedłeś od grzechu. Po drugie owce mogą w każdej chwili SAME odejść od stada. Jeśli owca będzie chciała być przy Pasterzu, to Jezus jako Pasterz, nigdy jej nie da wyrwać. Jezus powiedział także “moje owce słuchają mego głosu”. Moje owce. Jeśli nie jesteś owcą Jezusa, a przypętałeś się tylko, to nie będziesz słuchał głosu Jezusa i…nie będziesz Jego owcą.

 

W modlitwie Pańskiej modlimy się “bądź wola Twoja”. Co jeśli jest wola nasza, a nie Jezusa? Czy na siłę nas weźmie?

Blog prowadzę od około 4 lat. Jest część osób, która nie tyle odeszła od czytania, ale od wiary. Da się? da…niestety da.

 

Judasz był przyjacielem Jezusa. Jadał z nim, podróżował, a nawet zajmował się finansami ich małego zboru. Odszedł…

 

„Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.” (Hbr 10,26-31)

 

 

Nieutracalność zbawienia jest jednym z kardynalnych punktów zwiedzenia. Jest to punkt charakterystyczny. Zapytajcie swoje zbory, a poznacie być może prawdę, która Was wyzwoli.

 

 

„A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.(Mt 10,21-22)

 

NIEUTRACALNOŚĆ ZBAWIENIA JEST KŁAMSTWEM DIABŁA. 

 

“Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!” Księga Rodzaju 3

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *